Raba mikromaastike seosed rabalaama morfomeetria ja veereziimiga Männikjärve raba näitel - Bog types relationships with bog massif morphometry and water regime on the Männikjärve bog

Raimo Pajula, magistrikraad (teaduskraad), 1999, (juh) Mati Ilomets, Raba mikromaastike seosed rabalaama morfomeetria ja veereziimiga Männikjärve raba näitel - Bog types relationships with bog massif morphometry and water regime on the Männikjärve bog, Tallinna Pedagoogika Ülikool.
Raimo Pajula
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.01.1999
1999
Raba mikromaastike seosed rabalaama morfomeetria ja veereziimiga Männikjärve raba näitel - Bog types relationships with bog massif morphometry and water regime on the Männikjärve bog
Tallinna Pedagoogika Ülikool