Eesti patoloogialaborite töökeskkonna riskide ja töötajate terviseseisundi hindamine

Monika Haava, magistrikraad, 2007, (juh) Eda Merisalu, Eesti patoloogialaborite töökeskkonna riskide ja töötajate terviseseisundi hindamine, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
30.08.2004
2007
Eesti
Eesti patoloogialaborite töökeskkonna riskide ja töötajate terviseseisundi hindamine
Assessment of work environment risks and health of workers of Estonian pathology laboratories