Maastikutegurite ning taimkatte kasvukohatüüpide vahelised seosed Saaremaa ja Muhu saare näitel

Anneli Palo, doktorikraad, 2005, (juh) Ülo Mander, Maastikutegurite ning taimkatte kasvukohatüüpide vahelised seosed Saaremaa ja Muhu saare näitel, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond.
Anneli Palo
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2000
2005
Maastikutegurite ning taimkatte kasvukohatüüpide vahelised seosed Saaremaa ja Muhu saare näitel
Relationships between landscape factors and vegetation site types: Case study from Saare County, Estonia
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond