"Küüslaugu- ja toomingatõmmiste mõjust porgandi- ja kapsakahjuritele" (kaasjuhendaja Ü. Lauk),

Age Tekku, magistrikraad, 1996, (juh) Luule Metspalu, "Küüslaugu- ja toomingatõmmiste mõjust porgandi- ja kapsakahjuritele" (kaasjuhendaja Ü. Lauk),, EPMÜ Loodusteaduste Nõukogu.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.1994
1996
"Küüslaugu- ja toomingatõmmiste mõjust porgandi- ja kapsakahjuritele" (kaasjuhendaja Ü. Lauk),
Über die wirkung der knoblauch- und traubenkirscheaugszüge auf manche möhren- und weiskohlschädlinge
EPMÜ Loodusteaduste Nõukogu