Külastajate seire ning inimmõju linna rohealadel Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala näitel.

Triin Tamme, magistrikraad, 2009, (juh) Reimo Rivis, Külastajate seire ning inimmõju linna rohealadel Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala näitel., Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2006
2009
Eesti
Külastajate seire ning inimmõju linna rohealadel Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala näitel.
Visitor monitoring and human impact in urban green areas – an example of Nõmme-Mustamäe nature conservation area.