Teenindamissfääri regionaalse arengu analüüsimine ja prognoosimine

Sulev Mäeltsemees, doktorikraad, 1975, (juh) Hans Jalasto, Teenindamissfääri regionaalse arengu analüüsimine ja prognoosimine, Tartu Ülikool.
  • Hans Jalasto
Sulev Mäeltsemees
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1975
Eesti
Teenindamissfääri regionaalse arengu analüüsimine ja prognoosimine
Analyse and prognosis of the regional development of the service industry