Rabalaugaste põhjadünaamika: mõju laugaste arengule ja turba lagunemisele

Marit Kasemets, magistrikraad (teaduskraad), 2007, (juh) Edgar Karofeld, Rabalaugaste põhjadünaamika: mõju laugaste arengule ja turba lagunemisele, Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Geoökoloogia õppetool.
Marit Kasemets
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2005
2007
Eesti
Rabalaugaste põhjadünaamika: mõju laugaste arengule ja turba lagunemisele
Dynamics of bog pool bottoms: influence on pool development and peat decomposition