Sesoonsuse modelleerimine ökoloogias

Eve Aruvee, magistrikraad (teaduskraad), 1997, (juh) Tõnu Möls, Sesoonsuse modelleerimine ökoloogias, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatilise statistika instituut, Matemaatilise statistika õppetool.
Eve Aruvee
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1997
Eesti
Sesoonsuse modelleerimine ökoloogias
Modelling the seasonality in ecology