Talk show „Mamma Mia“ diskursiivsete praktikate analüüs

Andra Siibak, magistrikraad (teaduskraad), 2005, (juh) Veronika Kalmus, Talk show „Mamma Mia“ diskursiivsete praktikate analüüs, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond.
Andra Siibak
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2003
2005
Talk show „Mamma Mia“ diskursiivsete praktikate analüüs
Analysis of discursive practices of the talk show "Mamma Mia"