Mulla tihendamise järelmõju odra kasvutingimustele ja saagile.

Tea Sepajõe, magistrikraad, 2008, (juh) Jaan Kuht, Mulla tihendamise järelmõju odra kasvutingimustele ja saagile., Eesti Maaülikool.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2006
2008
Eesti
Mulla tihendamise järelmõju odra kasvutingimustele ja saagile.
After-effect of soil compaction on growth conditions and yield of barley.