Применение вариационного анализа в задаче ассимиляции данных для модели переноса SILAM

Evgeni Atlaskin, magistrikraad, 2004, (juh) Mikhail Sofiev, Применение вариационного анализа в задаче ассимиляции данных для модели переноса SILAM (Variatsioonanalüüsi kasutamine andmeassimilatsiooni ülesandes õhusaaste leviku mudeli SILAM jaoks), Venemaa Riiklik Hudrometeorolooogia Ulikool.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
23.11.2003
20.06.2004
2004
Vene
Применение вариационного анализа в задаче ассимиляции данных для модели переноса SILAM
Variatsioonanalüüsi kasutamine andmeassimilatsiooni ülesandes õhusaaste leviku mudeli SILAM jaoks
Application of variational analysis in data assimilation problem of data for the dispersion model SILAM