Lignotselluloosse toorme lagundamine plahvatusliku rõhumuutuse meetodil

Vahur Rooni, magistrikraad, 2015, (juh) Timo Kikas, Lignotselluloosse toorme lagundamine plahvatusliku rõhumuutuse meetodil, Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond.
Vahur Rooni
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2012
10.06.2015
2015
Eesti
Lignotselluloosse toorme lagundamine plahvatusliku rõhumuutuse meetodil
Degradation of lignocellulosic raw material using explosive decompression
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT140 Energeetika