Latin terms in the Estonian legal language: form, meaning and influences

Merike Ristikivi, doktorikraad, 2010, (juh) Marju Luts-Sootak; Anne Lill, Latin terms in the Estonian legal language: form, meaning and influences (Ladina terminid Eesti õiguskeeles: esinemiskuju, tähendus ja mõjutused), Tartu Ülikool, Õigusteaduskond.
Merike Ristikivi
doktorikraad
Kaitstud
Ei
4.09.2006
2010
Inglise
Latin terms in the Estonian legal language: form, meaning and influences
Ladina terminid Eesti õiguskeeles: esinemiskuju, tähendus ja mõjutused