Kartuli-lehemädaniku tõrje programmi NegFry kasutamine Eesti tingimustes

Eve Runno-Paurson, magistrikraad (teaduskraad), 2002, (juh) Mati Koppel, Kartuli-lehemädaniku tõrje programmi NegFry kasutamine Eesti tingimustes, Eesti Põllumajandusülikool.
Eve Runno-Paurson
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
9.01.2000
2002
Kartuli-lehemädaniku tõrje programmi NegFry kasutamine Eesti tingimustes
Use of potato late blight control system NegFry in Estonian conditions
Eesti Põllumajandusülikool