N,N-dimetüülaniliinide aluselisuse uurimine tetrahüdrofuraanis, atsetonitriilis ja vees

Roman Lilleorg, magistrikraad, 2009, (juh) Ivari Kaljurand, N,N-dimetüülaniliinide aluselisuse uurimine tetrahüdrofuraanis, atsetonitriilis ja vees, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut.
Roman Lilleorg
magistrikraad
Kaitstud
Ei
4.09.2006
2009
Eesti
N,N-dimetüülaniliinide aluselisuse uurimine tetrahüdrofuraanis, atsetonitriilis ja vees
Basicity Study of N,N-Dimetylanilines in Tetrahydrofuran, Acetonitrile and Water