Meanings of the Main Concepts of Peace Education among Estonian and American Secondary Students

Eve Mägi, magistrikraad, 2010, (juh) Kristi Kõiv, Meanings of the Main Concepts of Peace Education among Estonian and American Secondary Students (Rahuharidusega seonduvate põhimõistete tähendus Eesti ja Ameerika gümnaasiumiõpilaste näitel), Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Pedagoogika osakond.
Eve Mägi
magistrikraad
Kaitstud
Ei
29.08.2005
27.08.2010
2010
Inglise
Meanings of the Main Concepts of Peace Education among Estonian and American Secondary Students
Rahuharidusega seonduvate põhimõistete tähendus Eesti ja Ameerika gümnaasiumiõpilaste näitel