Maapinna mineraliseerimise mõju hariliku männi looduslikule uuenemisele turberaie aladel

Keiu Poderat, magistrikraad, 2012, (juh) Andres Jäärats, Maapinna mineraliseerimise mõju hariliku männi looduslikule uuenemisele turberaie aladel, Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2010
19.06.2012
2012
Eesti
Maapinna mineraliseerimise mõju hariliku männi looduslikule uuenemisele turberaie aladel
Maapinna mineraliseerimise mõju hariliku männi looduslikule uuenemisele turberaie aladel
Abundance of Scots pine natural regeneration after soil scarification in shelterwood cutting areas
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
1. Bio- ja keskkonnateadused1.5. MetsandusteadusB430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia