Eksperimental'noye issledovanye vremennõh zavisimostej pezonansnogo gamma-izlutšeniya primesnõh jader 57Fe i 119Sn metodom Messbauerovskoj spektrohronografij

Rein Koch, doktorikraad, 1985, (juh) Karl Rebane; Enn Realo, Eksperimental'noye issledovanye vremennõh zavisimostej pezonansnogo gamma-izlutšeniya primesnõh jader 57Fe i 119Sn metodom Messbauerovskoj spektrohronografij, Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond.
Rein Koch
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1.09.1979
1985
Vene
Eksperimental'noye issledovanye vremennõh zavisimostej pezonansnogo gamma-izlutšeniya primesnõh jader 57Fe i 119Sn metodom Messbauerovskoj spektrohronografij
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond