Ecosystem based approach to marine spatial planning

Madli Kopti, doktorant, (juh) Robert Aps; Ülo Mander, Ecosystem based approach to marine spatial planning (Ökosüsteemne lähenemine mere ruumilisel planeerimisel), .
Madli Kopti
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
31.08.2009
Inglise
Ecosystem based approach to marine spatial planning
Ökosüsteemne lähenemine mere ruumilisel planeerimisel