Puhastusefektiivsus ja hapnikuvarustus olmereovee puhastamisel annus-märgalafiltris

Kristjan Karabelnik, magistrikraad (teaduskraad), 2007, (juh) Ülo Mander; Toomas Tenno, Puhastusefektiivsus ja hapnikuvarustus olmereovee puhastamisel annus-märgalafiltris, Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond.
Kristjan Karabelnik
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Jah
1.09.2003
2007
Eesti
Puhastusefektiivsus ja hapnikuvarustus olmereovee puhastamisel annus-märgalafiltris
Purification efficiency and oxygen supply of a batch-operated constructed wetland treating municipal wastewater
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond