Akadeemilise kirjutamise protsess L2 (inglise) keeles ja L1 (eesti) keeles

Roger Michael Alan Yallop, doktorant, (juh) Renate Pajusalu; Djuddah Arthur Joost Leijen, Akadeemilise kirjutamise protsess L2 (inglise) keeles ja L1 (eesti) keeles, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond.
Roger Michael Alan Yallop
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2014
Eesti
Akadeemilise kirjutamise protsess L2 (inglise) keeles ja L1 (eesti) keeles
The process of writing academically in L2 (English) and in L1 (Estonian)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaator
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika