Mõõtmiste jälgitavuse tagamise õiguslikud, organisatsioonilised ja tehnilised meetmed

Viktor Krutob, magistrikraad (teaduskraad), 1998, (juh) Rein Laaneots, Mõõtmiste jälgitavuse tagamise õiguslikud, organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Mehhatroonikainstituut, Kvaliteeditehnika ja metroloogia õppetool, Metroloogia ja mõõtetehnika õppetool.
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.1996
1998
Eesti
Mõõtmiste jälgitavuse tagamise õiguslikud, organisatsioonilised ja tehnilised meetmed
Legal, organizational and technical measures of the assurance of traceability of measurement