Intellektuaalsete võimete seos koolivalmidusega

Kristi Kogermann, magistrikraad (teaduskraad), 2003, (juh) Marika Veisson, Intellektuaalsete võimete seos koolivalmidusega, Tallinna Ülikool.
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2001
2003
Eesti
Intellektuaalsete võimete seos koolivalmidusega
Relations of intellectual abilities with school readiness