Mining Unintentional Traces of Computer Usage

Avar Pentel, doktorant, (juh) Timo Tobias Ley, Mining Unintentional Traces of Computer Usage (Arvutikasutuse tahtmatute jälgede kaevandamine), Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut.
Avar Pentel
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
21.07.2010
Inglise
Mining Unintentional Traces of Computer Usage
Arvutikasutuse tahtmatute jälgede kaevandamine
Mining Unintentional Traces of Computer Usage
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
4. Loodusteadused ja tehnika4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaT180 Telekommunikatsioonitehnoloogia