Bioinsektitsiidide toime ristõieliste kultuuride kahjurite füsioloogilisele seisundile ja arengule

Maria Grišakova, magistrikraad (teaduskraad), 2007, (juh) Luule Metspalu; Katrin Jõgar, Bioinsektitsiidide toime ristõieliste kultuuride kahjurite füsioloogilisele seisundile ja arengule, Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.
Maria Grišakova
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
31.08.2005
2007
Eesti
Bioinsektitsiidide toime ristõieliste kultuuride kahjurite füsioloogilisele seisundile ja arengule
Effect of bioinsecticides on the physiological state and development of pests on cruciferous cultures