Manifestations of organizational culture based on the example of Estonian organizations

Anne Reino, doktorikraad, 2009, (juh) Maaja Vadi, Manifestations of organizational culture based on the example of Estonian organizations (Organisatsioonikultuuri avaldumine Eesti organisatsioonide näitel), Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.
Anne Reino
doktorikraad
Kaitstud
Ei
2.09.2002
2009
Inglise
Manifestations of organizational culture based on the example of Estonian organizations
Organisatsioonikultuuri avaldumine Eesti organisatsioonide näitel
Manifestations of organizational culture based on the example of Estonian organizations