Tursa otoliitide fluktueeriv asümmeetria ning keha ja otoliidi mõõtmete vahelised seosed

Roland Svirgsden, magistrikraad, 2009, (juh) Toomas Saat, Tursa otoliitide fluktueeriv asümmeetria ning keha ja otoliidi mõõtmete vahelised seosed, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond.
Roland Svirgsden
magistrikraad
Kaitstud
Ei
3.09.2007
2009
Eesti
Tursa otoliitide fluktueeriv asümmeetria ning keha ja otoliidi mõõtmete vahelised seosed
Fluctuating asymmetry in the otoliths of Baltic cod (Gadus morhua callarias) and relationships between body size and otolith size