Sekkumine kiusamiskäitumisse klassi tasandil

Annika Põlgast, magistrikraad, 2010, (juh) Kristi Kõiv, Sekkumine kiusamiskäitumisse klassi tasandil, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Pedagoogika osakond.
Annika Põlgast
magistrikraad
Kaitstud
Ei
3.09.2007
22.06.2010
2010
Eesti
Sekkumine kiusamiskäitumisse klassi tasandil
Bullying Intervention at the Classroom Level