Ettevõtetele laekunud soovimatute meilipostituste keel ja tunnusjooned

Sandra Meigas, magistrant, (juh) Krista Kerge, Ettevõtetele laekunud soovimatute meilipostituste keel ja tunnusjooned, Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut.
magistrikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2011
Eesti
Ettevõtetele laekunud soovimatute meilipostituste keel ja tunnusjooned
Language and features of business-to-business unsolicited promotional emails
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus