Tartu Ülikooli teenistujate sotsiaalne mobiilsus 1802-1918

Lea Leppik, doktorikraad, 2006, (juh) Aadu Must, Tartu Ülikooli teenistujate sotsiaalne mobiilsus 1802-1918, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
Lea Leppik
doktorikraad
Kaitstud
Ei
4.09.2000
2006
Tartu Ülikooli teenistujate sotsiaalne mobiilsus 1802-1918
Social mobility of the employees of the Tartu University (1802-1918)