Potentsiomeetrilisel tiitrimisel määratud pKa mõõtemääramatuse hindamine

Eve Koort, magistrikraad (teaduskraad), 2002, (juh) Viljar Pihl; Ivo Leito, Potentsiomeetrilisel tiitrimisel määratud pKa mõõtemääramatuse hindamine, Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keemilise füüsika instituut.
Eve Koort
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
4.09.2000
2002
Eesti
Potentsiomeetrilisel tiitrimisel määratud pKa mõõtemääramatuse hindamine
Estimation of uncertainty in pK(a) values determined by potentiometric titration