Eesti ja Vene rahvuskultuuri eripärad läbirääkimistes võrdlevas perspektiivis

Daniel Nüüd, magistrikraad, 2009, (juh) Maaja Vadi, Eesti ja Vene rahvuskultuuri eripärad läbirääkimistes võrdlevas perspektiivis, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.
Daniel Nüüd
magistrikraad
Kaitstud
Jah
9.02.2009
2009
Eesti
Eesti ja Vene rahvuskultuuri eripärad läbirääkimistes võrdlevas perspektiivis
Specific Features of Estonian and Russian National Culture in Negotiations in Comparative Perspective