Kapitaliühingute omanikkonna uurimine Eesti Vabariigi ametlike registrite informatsiooni alusel

Andreas Leimann, magistrikraad (teaduskraad), 2007, (juh) Mike Franz Wahl, Kapitaliühingute omanikkonna uurimine Eesti Vabariigi ametlike registrite informatsiooni alusel, Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut.
Andreas Leimann
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2004
2007
Eesti
Kapitaliühingute omanikkonna uurimine Eesti Vabariigi ametlike registrite informatsiooni alusel
Research of the owners of capital companies with the information provided by Estonian public databases