Külviaseme efektiivsus liivsavi mullaharimisel odra viljelemisel

Antanas Satkus, doktorikraad, 2000, (juh) Edvin Nugis, Külviaseme efektiivsus liivsavi mullaharimisel odra viljelemisel, Leedu Maaviljeluse Instituut.
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1.01.1997
2000
Külviaseme efektiivsus liivsavi mullaharimisel odra viljelemisel
Efficiency of the seedbed concerning soil tillage for barly growing
Leedu Maaviljeluse Instituut