Effects of natural and anthropogenic pressures on variations in the water quality of large lakes

Olga Tammeorg, doktorikraad, 2014, (juh) Tõnu Möls; Külli Kangur, Effects of natural and anthropogenic pressures on variations in the water quality of large lakes (Looduslike ja inimtekkeliste survetegurite toime vee kvaliteedi muutlikkusele suurjärvedes), Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.
Olga Tammeorg
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2008
3.04.2014
2014
Inglise
Effects of natural and anthropogenic pressures on variations in the water quality of large lakes
Looduslike ja inimtekkeliste survetegurite toime vee kvaliteedi muutlikkusele suurjärvedes
Effects of natural and anthropogenic pressures on variations in the water quality of large lakes
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll