Raskemetallidega saastatud muldade toksilisuse testimine vetikatega Selenastrum capricornutum: mullasuspensiooni-test

Villem Aruoja, magistrikraad (teaduskraad), 2004, (juh) Anne Kahru, Raskemetallidega saastatud muldade toksilisuse testimine vetikatega Selenastrum capricornutum: mullasuspensiooni-test, Tallinna Tehnikaülikool.
Villem Aruoja
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2002
2004
Eesti
Raskemetallidega saastatud muldade toksilisuse testimine vetikatega Selenastrum capricornutum: mullasuspensiooni-test
Toxicity testing of heavy metal polluted soils with algae Selenastrum capricornutum: a soil suspension-test