Osakeste parvega optimeerimise ja Monte Carlo meetodite kasutamine väga suurtes otsinguruumides

Anton Safonov, magistrikraad (teaduskraad), 2007, (juh) Jaak Henno, Osakeste parvega optimeerimise ja Monte Carlo meetodite kasutamine väga suurtes otsinguruumides, Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut.
Anton Safonov
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
9.07.2003
24.09.2007
2007
Eesti
Osakeste parvega optimeerimise ja Monte Carlo meetodite kasutamine väga suurtes otsinguruumides
Combining the Particle Swarm Optimization and Monte Carlo Methods in Huge Search Spaces