Lingvistiline kategoriseerimine eesti keeles: mõningate leksikaal-semantiliste väljade kategoriaalsus ja prototüüpsus

Martin Eessalu, doktorant, (juh) Urmas Sutrop; Mari Uusküla, Lingvistiline kategoriseerimine eesti keeles: mõningate leksikaal-semantiliste väljade kategoriaalsus ja prototüüpsus, Tartu Ülikool.
Martin Eessalu
doktorikraad
Õpingud pooleli
Jah
3.09.2012
Eesti
Lingvistiline kategoriseerimine eesti keeles: mõningate leksikaal-semantiliste väljade kategoriaalsus ja prototüüpsus
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus