Social, ecological and economic impacts of forest certification: case study of FSC certified Estonian State Forest Management Center

Hando Hain, magistrikraad (teaduskraad), 2005, (juh) Rein Ahas, Social, ecological and economic impacts of forest certification: case study of FSC certified Estonian State Forest Management Center, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond.
Hando Hain
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2003
2005
Social, ecological and economic impacts of forest certification: case study of FSC certified Estonian State Forest Management Center
Metsasertifitseerimise sotsiaalsed, ökoloogilised ja majanduslikud mõjud FSC sertifikaati omava Eesti Riigimetsa Majandamise Keskuse näitel
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond