Avaliku halduse detsentraliseerimine Eestis

Mikk Lõhmus, doktorikraad, 2008, (juh) Sulev Mäeltsemees, Avaliku halduse detsentraliseerimine Eestis, Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut.
Mikk Lõhmus
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2003
2008
Eesti
Avaliku halduse detsentraliseerimine Eestis
Avaliku halduse detsentraliseerimine Eestis
Decentralization of Public Administration in Estonia