Atmosfääriaerosooli osakeste mõõtmespektri sõltuvuse uurimine õhumassi päritolust

Anna Karutina, doktorant, (juh) Eduard Tamm, Atmosfääriaerosooli osakeste mõõtmespektri sõltuvuse uurimine õhumassi päritolust, Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond.
Anna Karutina
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2004
Atmosfääriaerosooli osakeste mõõtmespektri sõltuvuse uurimine õhumassi päritolust
Study of the size spectrum of the atmospheric aerosol as dependent on the origin of air masses
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond