Application of Carbon Isotopes to the Study of the Ordovician and Silurian of the Baltic

Tõnu Martma, doktorikraad, 2006, (juh) Dimitri Kaljo; Rein Vaikmäe, Application of Carbon Isotopes to the Study of the Ordovician and Silurian of the Baltic (Süsiniku isotoopide kasutamine Balti Ordoviitsiumi ja Siluri arenguloo uurimisel), Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut.
Tõnu Martma
doktorikraad
Kaitstud
Ei
21.01.2005
2006
Inglise
Application of Carbon Isotopes to the Study of the Ordovician and Silurian of the Baltic
Süsiniku isotoopide kasutamine Balti Ordoviitsiumi ja Siluri arenguloo uurimisel