Strateegia kujundamine puidutöötlemisettevõttes Vara Saeveski näitel

Andres Hummal, magistrikraad, 2011, (juh) Toomas Haldma; Kadri Ukrainski, Strateegia kujundamine puidutöötlemisettevõttes Vara Saeveski näitel, Tartu Ülikool.
Andres Hummal
magistrikraad
Kaitstud
Ei
31.08.2009
27.05.2011
2011
Eesti
Strateegia kujundamine puidutöötlemisettevõttes Vara Saeveski näitel
Strategy Formation in a Timber Processing Company in the Example of Vara Saeveski OÜ