Eesti keele teise keelena kirjaliku väljendusoskuse hindamine

Pilvi Alp, doktorant, (juh) Krista Kerge; Hille Pajupuu, Eesti keele teise keelena kirjaliku väljendusoskuse hindamine, Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut.
Pilvi Alp
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
23.08.2012
Eesti
Eesti keele teise keelena kirjaliku väljendusoskuse hindamine
Eesti keele teise keelena kirjaliku väljendusoskuse hindamine
Assessment of writing proficiency in Estonian as L2
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika