Pärnu alamvesikonna veemajanduse planeerimine

Krista Vilta, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Ülo Mander; Arvo Järvet, Pärnu alamvesikonna veemajanduse planeerimine, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut.
Krista Vilta
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2000
2006
Pärnu alamvesikonna veemajanduse planeerimine
Water management planning in the Pärnu river sub-basin