Nõuded ja vastutus ehitusõiguses: õiguslik regulatsioon ja praktika

Enno Oidermaa, doktorikraad, 2006, (juh) Ants Kukrus, Nõuded ja vastutus ehitusõiguses: õiguslik regulatsioon ja praktika, Akadeemia Nord.
Enno Oidermaa
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2002
2006
Nõuded ja vastutus ehitusõiguses: õiguslik regulatsioon ja praktika
Liability for Building: legal regulatsion and practice