Intellektipuudega inimeste arvamused töö käsitlusest kaitstud tööga hõuvatud ja mittehõuvatud gruppide näitel

Krista Järv, magistrikraad, 2016, (juh) Kristi Kõiv, Intellektipuudega inimeste arvamused töö käsitlusest kaitstud tööga hõuvatud ja mittehõuvatud gruppide näitel, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2014
22.06.2016
2016
Eesti
Intellektipuudega inimeste arvamused töö käsitlusest kaitstud tööga hõuvatud ja mittehõuvatud gruppide näitel
Opinions of people with intellectual disabilities on the meaning of work based on groups engaged and not-engaged in sheltered employment
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaator
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS280 Täiskasvanuharidus, elukestev õpe