Sõnadevahelise seose tugevuse mõõtmise statististilised meetodid ühendverbide tuvastamisel

Eleri Aedmaa, magistrikraad, 2014, (juh) Kadri Muischnek; Kristel Uiboaed, Sõnadevahelise seose tugevuse mõõtmise statististilised meetodid ühendverbide tuvastamisel, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
Eleri Aedmaa
magistrikraad
Kaitstud
Ei
29.08.2011
18.06.2014
2014
Eesti
Sõnadevahelise seose tugevuse mõõtmise statististilised meetodid ühendverbide tuvastamisel
Statistical methods for particle verb extraction
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaator
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika