Riigi roll ettevõtlus- ja kõrgharidussektori omavahelises koostöös Eesti näitel

Marius Kuningas, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Rainer Kattel, Riigi roll ettevõtlus- ja kõrgharidussektori omavahelises koostöös Eesti näitel, Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut.
Marius Kuningas
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
3.09.2003
2006
Riigi roll ettevõtlus- ja kõrgharidussektori omavahelises koostöös Eesti näitel