Puhastusprotsessid Kodijärve vertikaalvoolulises pinnasfiltris : magistritöö keskkonnatehnoloogia erialal

Alar Noorvee, magistrikraad (teaduskraad), 2003, (juh) Ülo Mander, Puhastusprotsessid Kodijärve vertikaalvoolulises pinnasfiltris : magistritöö keskkonnatehnoloogia erialal, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut.
Alar Noorvee
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2002
2003
Puhastusprotsessid Kodijärve vertikaalvoolulises pinnasfiltris : magistritöö keskkonnatehnoloogia erialal
Purification processes in the vertical flow constructed wetland in Kodijärve, Estonia